ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ร่วมแบ่งปันหน้านี้ผ่าน facebook
Fan Page
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Rimtalay Resort


อัตราแลกเปลี่ยน
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ตรวจสอบวันเดินทาง
ปลั๊กทั่วโลก
การท่าอากาศยาน


วีซ่าพม่า
เอกสารประกอบการขอวีซ่าพม่า

1. หนังสือเดินทาง (Passport)
     - ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6
เดือน นับจากวันเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
     - หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า

2. รูปถ่าย
    - รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ) และกรุณาเขียนเบอร์ติดต่อ-อาชีพไว้ด้านหลังรูป  **ห้ามแม็กซ์รูปใส่พาสปอร์ตโดยเด็ดขาด **

3. ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว

 Copyright © 2015 All Rights Reserved.
Anyways Travel Co.,Ltd. 59/115 Moo 16 Ban Klang Muang Srinakarin Rd, Bangkaew Bangpee Samutprakan 10540
Tel (662)076 4747   www.anywaystravel.com email : anywaystravel@gmail.com

หน้าแรก l เกี่ยวกับเรา l อัลบั้มรูป l Webbord l ชำระค่าบริการ l ติดต่อเรา