ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
ร่วมแบ่งปันหน้านี้ผ่าน facebook
Fan Page
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Rimtalay Resort
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์เกาหลี


อัตราแลกเปลี่ยน
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ตรวจสอบวันเดินทาง
ปลั๊กทั่วโลก
การท่าอากาศยาน


วีซ่าพม่า
เอกสารประกอบการขอวีซ่าพม่า

1. หนังสือเดินทาง (Passport)
     - ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6
เดือน นับจากวันเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
     - หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า

2. รูปถ่าย
    - รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ) และกรุณาเขียนเบอร์ติดต่อ-อาชีพไว้ด้านหลังรูป  **ห้ามแม็กซ์รูปใส่พาสปอร์ตโดยเด็ดขาด **

3. ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว

 Copyright © 2015 All Rights Reserved.
Anyways Travel Co.,Ltd. 59/115 Moo 16 Ban Klang Muang Srinakarin Rd, Bangkaew Bangpee Samutprakan 10540
Tel (662)349 4186-7 Fax (662)758 8545  www.anywaystravel.com email : anywaystravel@hotmail.com

หน้าแรก l เกี่ยวกับเรา l อัลบั้มรูป l Webbord l ชำระค่าบริการ l ติดต่อเรา