รัสเซีย มอสโคว์ เซนตปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 5คืน

รัสเซีย มอสโคว์ เซนตปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 5คืน
ราคา: 57,900 บาท
รหัสสินค้า: รัสเซีย มอสโคว์ เซนตปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 5คืน
สถานะสินค้า:
รัสเซีย มอสโคว์ เซนตปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 5คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กำหนดการเดินทาง : เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท
ไฮไลท์ !! รถไฟความเร็วสูง Sapsan
จากมอสโคว์ - เซนตปีเตอร์สเบิร์ก


โปรแกรมการเดินทาง

Day1
สนามบินสุวรรณภูมิ

Day2
สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - มอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - อารบัท

Day3
พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ -  โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
- หอระฆังพระเจ้าอีวาน - สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส 

Day4

สถานีรถไฟใต้ดิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้  - จตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์
- ห้างกุม - ล่องเรือ  

Day5   

มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว

Day6
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง

Day7         
พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค -  Outlet Village

Day8
ดูไบ - กรุงเทพฯ

คลิ๊กดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง