TOKYO DOUBLE FUN 5D3N

TOKYO DOUBLE FUN 5D3N
ราคา: 34,900 บาท
รหัสสินค้า: TOKYO DOUBLE FUN 5D3N
สถานะสินค้า:
TOKYO DOUBLE FUN 5D3N
โดยสายการบิน AIRA ASIA X (XJ)
ราคาเริ่มต้น 34,900.-


กำหนดการเดินทาง 2561
เดือนตุลาคม : วันที่ 5-9/ 19-23/ 31 ต.ค. - 4 พ.ย.

โปรแกรมการเดินทาง
DAY 1
สนามบินดอนเมือง

DAY 2
สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุซะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - นั่งกระเช้าคาจิ - ชมทะเลคาวาคุชิโกะ - แช่น้าแร่

DAY 3
สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ - ช้อปปิ้ง มิตซุยเอาท์เล็ทปาร์คมาคุฮาริ

DAY 4
สวนสนุกโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (เดินทางไป - กลับโดยรถไฟ รวมค่าใช้จ่ายแล้ว)

DAY 5
สนามบินดอนเมือง
คลิกดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง