SUGOI TOKYO FUJI 5D3N

SUGOI TOKYO FUJI 5D3N
ราคา: 17,988 บาท
รหัสสินค้า: SUGOI TOKYO FUJI 5D3N
สถานะสินค้า:
SUGOI TOKYO FUJI 5D3N
โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)
ราคาเริ่มต้น 17,988.-

กำหนดการเดินทาง 2561

เดือนกรกฎาคม
วันที่ 6-10/ 9-13/ 12-16/ 15-19/ 18-22/ 21-25/ 24-28/ 26-30/ 27-31/ 30 ก.ค. - 3 ส.ค.
เดือนสิงหาคม
วันที่ 2-6/ 5-9/ 7-11/ 10/14/ 13-17/ 16-20/ 19-23/ 22-26/ 25-29/ 28 ส.ค.- 1 ก.ย./ 31 ส.ค. - 4 ก.ย.
เดือนกันยายน
วันที่ 3-7/ 6-10/ 9-13/ 12-16/ 15-19/ 18-22/ 21-25/ 24-28/ 27 ก.ย. - 1 ต.ค.

โปรแกรมการเดินทาง
DAY 1
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

DAY 2
ท่าอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ฟูจิออนเซ็น

DAY 3
โอชิโนะฮักไก - ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ

DAY 4
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท)

DAY 5
วัดนาริตะ - ร้านดองกี้ - ห้างเอออน - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ
คลิกดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง