GOLDEN LIGHT BAIKAL 5D4N

GOLDEN LIGHT BAIKAL 5D4N
ราคา: 55,900 บาท
รหัสสินค้า: GOLDEN LIGHT BAIKAL 5D4N
สถานะสินค้า:
GOLDEN LIGHT BAIKAL 5D4N
โดยสายการบิน S7 AIRLINES (S7)
ราคา 55,900.-


กำหนดการเดินทาง
วันที่ 18-22 กันยายน 2561
วันที่ 9-13 ตุลาคม 2561


โปรแกรมการเดินทาง
DAY 1
กรุงเทพฯ

DAY 2
เมืองเอียร์คุตสก์ - ชมเมือง - อนุสาวรีย์ยาคอฟ โปคาบอฟ - วิหารนางชีซนาเมนสกี - ตลาดกลางเมืองเอียร์คุตสก์ - ห้างสรรพสินค้า 
อนุสรณ์สถานเหล่ากบฏเดือนธันวาคม

DAY 3
เมืองเอียร์คุตสก์ - เมืองลิสต์วียันก้า - พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้ - โขดหินชามาน - เนินเขาเชียร์สกี

DAY 4
เมืองลิสต์วียันก้า - ล่องเรือทะเลสาบไบคาล - พิพิธภัณฑ์ไบคาล - เมืองเอียร์คุตสก์

DAY 5
สนามบินเมืองเอียร์คุตสก์ - กรุงเทพฯ
คลิกดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง