ท้าลมรัก OSAKA TAKAYAMA 5D3N

ท้าลมรัก OSAKA TAKAYAMA 5D3N
ราคา: 19,999 บาท
รหัสสินค้า: ท้าลมรัก OSAKA TAKAYAMA 5D3N
สถานะสินค้า:
ท้าลมรัก OSAKA TAKAYAMA 5D3N
โดยสายการบิน AIR ASIA X  (XJ)

กำหนดการเดินทาง : เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 19,999.-


โปรแกรมการเดินทาง
DAY 1
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

DAY 2
โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า –  อิออน จัสโก้

DAY 3
นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ –  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ 

DAY 4
ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินคันไซ 

DAY 5
โอซาก้า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

คลิ๊กดาวน์โหลดโปแกรมการเดินทาง