ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน
ราคา: 49,900 บาท
รหัสสินค้า: ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน
สถานะสินค้า:
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน
โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES (EK)
ราคาเริ่มต้น 49,900.-


กำหนดการเดินทาง  2561
วันที่ 22-30 ก.ค./ 24 ก.ค. - 1 ส.ค.
วันที่ 12-20/ 19-27 ก.ย.
วันที่ 3-11/ 7-15/ 10-18/ 17-25 ต.ค.
วันที่ 11-19 ส.ค.
วันที่ 20-28 ต.ค.

โปรแกรมการเดินทาง
DAY 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ

DAY 2
ดูไบ - ปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนช็องเซลิเซ่ - หอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้้าแซน

DAY 3
ปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - Benlux Duty Free - Galeries Lafayette

DAY 4
ปารีส - แรงส์ - กอลมาร์

DAY 5
กอลมาร์ - สตราสบูร์ก - ชาฟฟ์เฮาเซ่น - น้้าตกไรน์ - ลูเซิร์น

DAY 6
ลูเซิร์น - แองเกิลเบิร์ก - ทิตลิส - โคโม่

DAY 7
โคโม่ - FoxTown Factory Store - มิลาน

DAY 8
มิลาน - มหาวิหารมิลาน พิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ - Galleria Vittorio Emanuele - สนามบิน

DAY 9
ดูไบ - กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
คลิกดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง