อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8D5N

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส  8D5N
ราคา: 63,999 บาท
รหัสสินค้า: อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8D5N
สถานะสินค้า:
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส  8D5N
โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)
ราคาเริ่มต้น 63,999 บาท


กำหนดการเดินทาง 2561
วันที่ 15-22 ก.ย./ 28 ก.ย. - 5 ต.ค.
วันที่ 14-24 ต.ค.
วันที่ 10-17 พ.ย./ 29 พ.ย. - 6 ธ.ค.
วันที่ 27 ธ.ค.61 - 3 ม.ค.62

โปรแกรมการเดินทาง
DAY 1
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา

DAY 2
โดฮา - โรม - วาติกัน - ปิซ่า (อิตาลี)

DAY 3
ปิซ่า - เวนิส เมสเตร (อิตาลี)

DAY 4
เวนิส เมสเตร้ - มิลาน (อิตาลี) - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)

DAY 5
กรินเดอร์วาล กรุน - เลาเทอบรุนเน่น (สวิตเซอร์แลนด์) - ดิจอง (ฝรั่งเศส)

DAY 6
ดิจอง - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ล่องเรือบาโตมูซ

DAY 7
ปารีส (ฝรั่งเศส) - โดฮา

DAY 8
โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
คลิกดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง