Discovery Russia 8 Days

Discovery Russia 8 Days
ราคา: 49,900 บาท
รหัสสินค้า: Discovery Russia 8 Days
สถานะสินค้า:
Discovery Russia 8 Days
โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES (EK)
ราคาเริ่มต้น  49,900 บาท/ท่าน


กำหนดการเดินทาง
วันที่ 20-27/ 23-30 ก.ค./ 25 ก.ค. - 1 ส.ค./ 26 ก.ค. - 2 ส.ค. 2561
วันที่ 6-13/ 9-16/ 10-17/ 11-18/ 15-22 ส.ค./ 28 ส.ค. - 4 ก.ย. 2561
วันที่ 5-12/ 25 ก.ย. - 2 ต.ค.2561
วันที่ 1-8/ 2-9/ 3-10/ 9-16/ 10-17/ 13-20/ 15-22/ 16-23/ 18-25/ 19-26 ต.ค. 2561
วันที่ 6-13 พ.ย.2561

โปรแกรมการเดินทาง
DAY 1
สนามบินสุวรรณภูมิ

DAY 2
สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร - ถนนอารบัท

DAY 3
พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน - สแปร์โรว์ฮิลล์ 
รัสเซียนเซอร์คัส

DAY 4
สถานีรถไฟใต้ดิน - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิหาซาวิเออร์ - ห้างกุม - ล่องเรือ

DAY 5
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว

DAY 6
พระราชวังฤดูร้อน เปโตรคาวาเรสต์ - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - กาล่าดินเนอร์ พระราชวังนิโคลัส

DAY 7
มหาวิหารไอแซค - Outlet Village Pulkovo

DAY 8
ดูไบ - กรุงเทพฯ
คลิกดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง