รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6D4N

รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6D4N
ราคา: 45,555 บาท
รหัสสินค้า: รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6D4N
สถานะสินค้า:
รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6D4N
โดยสายการบิน AIR ASTANA (KC)
ราคาเริ่มต้น 45,555 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 2-7/ 16-21 ส.ค.2561
วันที่ 14-19 ก.ย./ 28 ก.ย. - 3 ต.ค. 2561
วันที่ 13-18 ต.ค./ 27 ต.ค. - 1 พ.ย. 2561
วันที่ 10-15/ 24-29 พ.ย. 2561
วันที่ 8-13 ธ.ค. 2561
วันที่ 17-22 ม.ค./ 31 ม.ค. - 5 ก.พ.2562
วันที่ 21-26 ก.พ.2562

โปรแกรมการเดินทาง
DAY 1
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี

DAY 2
สแปร่โร่ฮิลล์ - รถไฟใต้ดิน - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม

DAY 3
พระราชวังเครมลิน - รถไฟซัปซาน Sapsan Fast Train - เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก

DAY 4
พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว

DAY 5
เซ็นปีเตอร์เบิร์ก - อัลมาตี

DAY 6
อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
คลิกดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง