มหัศจรรย์ รัสเซีย 6D4N

มหัศจรรย์ รัสเซีย 6D4N
ราคา: 54,900 บาท
รหัสสินค้า: มหัศจรรย์ รัสเซีย 6D4N
สถานะสินค้า:
มหัศจรรย์ รัสเซีย 6D4N
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท/ท่าน


กำหนดการเดินทาง
วันที่ 6-11/ 18-23/ ต.ค. 2561
วันที่ 3-8/ 17-22 พ.ย. 2561
วันที่ 8-13/ 22-27 ธ.ค. 2561

โปรแกรมการเดินทาง
DAY 1
สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล

DAY 2
เมืองมอสโคว์ พระราชวังเคลมลิน - โบถส์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้า GUM
ถนนอาร์บัตสตรีท - ชมการแสดงละครสัตว์

DAY 3
สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก - วิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปิเตอร์ และปอล

DAY 4
พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ  - โบสถ์หยดเลือด

DAY 5
สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ - สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว

DAY 6
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
คลิกดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง