มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์-ซาร์กอร์ส 6D3N

มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์-ซาร์กอร์ส 6D3N
ราคา: 45,900 บาท
รหัสสินค้า: มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์-ซาร์กอร์ส 6D3N
สถานะสินค้า:
มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์-ซาร์กอร์ส 6D3N
โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)
ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท/ท่าน


กำหนดการเดินทาง
วันที่ 3-8/ 17-22/ ต.ค./ 31 ต.ค. - 5 พ.ย. 2561
วันที่ 5-10 ธ.ค. 2561

โปรแกรมการเดินทาง
DAY 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินโดฮา

DAY 2
สนามบินโดฮา - สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย•ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - ล่องเรือแม่น้ามอสโควา

DAY 3
เมืองมอสโคว - พระราชวังเคลมลิน - พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์ - โบถส์อัสสัมชัญ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้าง GUM 
สุสานเลนิน - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอาร์บัตสตรีท

DAY 4
ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรีนิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ - ตลาดอิสไมโลโว - ชมการแสดงละครสัตว์

DAY 5
สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย - สนามบินโดฮา

DAY 6
สนามบินสุวรรณภูมิ
คลิกดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง