NAGOYA KYOTO SHIRAKAWAGO 4D3N

NAGOYA KYOTO SHIRAKAWAGO 4D3N
ราคา: 22,999 บาท
รหัสสินค้า: NAGOYA KYOTO SHIRAKAWAGO 4D3N
สถานะสินค้า:
NAGOYA KYOTO SHIRAKAWAGO 4D3N
โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท
กำหนดการเดินทาง :เดือนมีนาคม - เมษายน 2562


โปรแกรมการเดินทาง

DAY 1
กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - เมืองนาโกย่าศาลเจ้าโอสึคันนง - แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ

DAY 2
เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - ชงชาแบบญี่ปุ่น - ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ -  อิออนโอกากิ

DAY 3
ทาคายาม่าจินยะ - ซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ช้อปปิ้งซาคาเอะ

DAY 4
ถ่ายรูปกับหอคอยนาโกย่า ช้อปปิ้ง JAZZ DREAM OUTLET
คลิ๊กดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง