NAGOYA SHIRAKAWAGO JAPANALPS 4D3N

NAGOYA SHIRAKAWAGO JAPANALPS 4D3N
ราคา: 24,999 บาท
รหัสสินค้า: NAGOYA SHIRAKAWAGO JAPANALPS 4D3N
สถานะสินค้า:
NAGOYA SHIRAKAWAGO JAPANALPS 4D3N
โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)
ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท
กำหนดการเดินทาง : เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

โปรแกรมการเดินทาง

DAY 1
กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ

DAY 2
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สายอัลไพน์ทาเทยาม่า - เขาทาเทยาม่า - กำแพงหิมะเขื่อนคุโรเบะ (เส้นทางสายโรแมนติก เจแปนแอลป์)

DAY 3
ปราสาทมัตสึโมโตะ(ด้านนอก) - เมืองโบราณคามิซันโนมาชิ - ช้อปปิ้งซาคาเอะ

DAY 4
ถ่ายรูปคู่กับหอคอยนาโกย่า - JAZZ DREAM OUTLET - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง
คลิ๊กดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง