TOKYO FUJI PINKMOSS DISNEY 5D3N

TOKYO FUJI PINKMOSS DISNEY 5D3N
ราคา: 19,999 บาท
รหัสสินค้า: TOKYO FUJI PINKMOSS DISNEY 5D3N
สถานะสินค้า:
TOKYO FUJI PINKMOSS DISNEY 5D3N
โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
กำหนดการเดินทาง : เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562

โปรแกรมการเดินทาง

DAY 1
กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง

DAY 2
สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ
ไดเวอร์ซิตี้ (ออนเซ็นธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)

DAY 3
ทุ่งดอกพิงค์มอส เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค มิตซุยเอ้าท์เลต พาร์ค

DAY 4
ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (รถรับ-ส่ง ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) หรือ อิสระช้อปปิ้งเพลิดเพลินในโตเกียวหรือชมซากุระ ณ สวนอุเอะโนะ
คลิ๊กดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง