Discovery Russia 8D5N

Discovery Russia 8D5N
ราคา: 49,900 บาท
รหัสสินค้า: Discovery Russia 8D5N
สถานะสินค้า:
Discovery Russia 8D5N
โดยสายการบิน Emirates airlines (EK)
ราคาเริ่มต้น 49,900.-
กำหนดการเดินทาง : เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562

โปรแกรมการเดินทาง

DAY 1
สนามบินสุวรรณภูมิ

DAY 2
สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มอสโคว์ - ถนนอารบัท

DAY 3
พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน 
สแปร์โรว์ฮิลล์ - รัสเซียนเซอร์คัส

DAY 4
สถานีรถไฟใต้ดิน - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิหาซาวิเออร์ - ห้างกุม 
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ล่องเรือ

DAY 5
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว

DAY 6
พระราชวังฤดูร้อน เปโตรคาวาเรสต์ - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - กาล่าดินเนอร์ พระราชวังนิโคลัส

DAY 7
มหาวิหารไอแซค - Outlet Village Pulkovo

DAY 8
ดูไบ - กรุงเทพฯ
คลิ๊กดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง