จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน

จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน
ราคา: 17,999 บาท
รหัสสินค้า: จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน
สถานะสินค้า:
จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน 
โดยสายการบิน : AIR ASIA
กำหนดการเดินทาง : เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น : 17,999.-


โปรแกรมการเดินทาง
DAY 1
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว)  

DAY 2
ฉางซา – ฟ่งหวง – อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง – สะพานสายรุ้ง – ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน

DAY 3
ฟ่งหวง – จางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) – ถ้ำประตูสวรรค์ 
– ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) OPTION : โชว์จิ้งจอกขาว

DAY 4
ตลาดใต้ดิน – ภาพวาดทราย – สะพานแก้วที่ยาวที่สุด OPTION: เขาอวตาร

DAY 5
จางเจียเจี้ย – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) 
– กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
ดาวน์โหลดโปรแกรม