บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า เที่ยว 2 ภูเขาหิมะ วัดลามะ 5 วัน 4 คืน

บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า เที่ยว 2 ภูเขาหิมะ วัดลามะ 5 วัน 4 คืน
ราคา: 14,900 บาท
รหัสสินค้า: บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า เที่ยว 2 ภูเขาหิมะ วัดลามะ 5 วัน 4 คืน
สถานะสินค้า:
บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า เที่ยว 2 ภูเขาหิมะ  วัดลามะ 5 วัน 4 คืน 
โดยสายการบิน : LUCKY AIR
กำหนดการเดินทาง : เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น : 14,900.-

โปรแกรมการเดินทาง

DAY 1
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ลี่เจียง (สนามบินลี่เจียงซานยี่)

DAY 2
ลี่เจียง – แชงกรีล่า – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี้ยน

DAY 3
วัดลามะซงจ้านหลิง – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน – แชงกรีล่า – ลี่เจียง – เมืองเก่าซู่เหอ
– สระมังกรดำ

DAY 4
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) – อุทยานน้ำหยก – ไป๋สุ่ยเหอ (หุบเขาสีน้ำเงิน)
(ไม่รวมรถแบตเตอรี่) – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณลี่เจียง OPTION : โชว์จางอวี้โหมว

DAY 5
ลี่เจียง (สนามบินลี่เจียงซานยี่) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ดาวน์โหลดดปรแกรม