บินตรงลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) ไป๋สุ่ยเหอ 4 วัน 3 คืน

บินตรงลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) ไป๋สุ่ยเหอ 4 วัน 3 คืน
ราคา: 12,888 บาท
รหัสสินค้า: ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) ไป๋สุ่ยเหอ 4 วัน 3 คืน
สถานะสินค้า:
บินตรงลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) ไป๋สุ่ยเหอ 4 วัน 3 คืน 
โดยสายการบิน : LUCKY AIR
กำหนดการเดินทาง : เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น : 12,888.-


โปรแกรมการเดินทาง
DAY 1
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ลี่เจียง (สนามบินลี่เจียงซานยี่)

DAY 2
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) – อุทยานน้ำหยก – ไป๋สุ่ยเหอ (หุบเขาสีน้ำเงิน)
(ไม่รวมรถแบตเตอรี่) – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง  OPTION : โชว์จางอวี้โหมว

DAY 3
เมืองเก่าซู่เหอ – ร้านบัวหิมะ – สะพานแก้วลี่เจียง (รวมรถแบตเตอรี่ไป – กลับ) – หมู่บ้านไป๋ซา

DAY 4
ลี่เจียง (สนามบินลี่เจียงซานยี่) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ดาวน์โหลดโปรแกรม