ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน

ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน
ราคา: 25,900 บาท
รหัสสินค้า: ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน
สถานะสินค้า:
ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน : AIR ASIA
กำหนดการเดินทาง : เดือนพฤศจิกายน 2562 - เดือนมีนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น : 25,900.-

โปรแกรมการเดินทาง

DAY 1
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) – เจดีย์ห่านป่าใหญ่
– ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน

DAY 2
ซีอาน – ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง) – วัดเส้าหลิน(รวมรถเล็ก) – ป่าเจดีย์
– ชมการแสดงกังฟู – ซินหมี่

DAY 3
ซินหมี่ – อุทยานหยุนไถซาน(รวมรถอุทยาน) – ลั่วหยาง

DAY 4
ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจ้ากวนอู – ลั่วหยาง  – ซีอาน (โดยรถไฟความเร็วสูง)
– จัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง – ชมโชว์ราชวงศ์ถัง

DAY 5
พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง)
– กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
ดาวน์โหลดโปรแกรม