ครบสูตรจางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ไม่ลงร้าน อลังการโชว์เชียนกู่ฉิง 6 วัน 5 คืน

ครบสูตรจางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ไม่ลงร้าน อลังการโชว์เชียนกู่ฉิง 6 วัน 5 คืน
ราคา: 24,900 บาท
รหัสสินค้า: ครบสูตรจางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ไม่ลงร้าน 6 วัน 5 คืน
สถานะสินค้า:
ครบสูตรจางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ไม่ลงร้าน อลังการโชว์เชียนกู่ฉิง 6 วัน 5 คืน
โดยสายการบิน : THAI SMILE  
กำหนดการเดินทาง : เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น : 24,900.-

โปรแกรมการเดินทาง

DAY 1
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว)

DAY 2
ฉางซา - ฟ่งหวง - อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน

DAY 3
ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ถ้ำประตูสวรรค์
- ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)

DAY 4
อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า) เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
- สวนจอมพลเฮ่อหลง - โชว์เชียนกู่ฉิง

DAY 5
ภาพวาดทราย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 

DAY 6
จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว)
- กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ดาวน์โหลดโปรแกรม