ผจญภัยแดนมังกร ฉงชิ่ง อู่หลง วัดใจความกล้าสะพานกระจกว่านเซิ่น 5 วัน 4 คืน

ผจญภัยแดนมังกร ฉงชิ่ง อู่หลง วัดใจความกล้าสะพานกระจกว่านเซิ่น  5 วัน 4 คืน
ราคา: 22,999 บาท
รหัสสินค้า: ฉงชิ่ง อู่หลง วัดใจความกล้าสะพานกระจกว่านเซิ่น 5 วัน 4 คืน
สถานะสินค้า:
ผจญภัยแดนมังกร ฉงชิ่ง อู่หลง วัดใจความกล้าสะพานกระจกว่านเซิ่น  5 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน : THAI SMILE  
กำหนดการเดินทาง : เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น : 22,999.-


โปรแกรมการเดินทาง
DAY 1
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) - อู่หลง

DAY 2
เขานางฟ้า (รวมรถไฟเหล็ก) - ระเบียงแก้ว - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี่)
- โชว์จางอวี้โหมว

DAY 3
อู่หลง - ว่านเซิ่น - สะพานกระจกที่ยาวทั้สุด (รวมรถแบตเตอรี่) -  ฉงชิ่ง 
- ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง

DAY 4
ต้าจู่ - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง (รวมรถแบตเตอรี่) - ฉงชิ่ง 
- ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - ขึ้นกระเช้าชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง

DAY 5
ช้อปปิ้งย่านเฉ่าเทียนเหมิน - หงหยาต้ง - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) 
- กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์