เกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน [เลทส์โก เชอร์รี่ สวีท] 5 วัน 3 คืน

เกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน [เลทส์โก เชอร์รี่ สวีท] 5 วัน 3 คืน
ราคา: 16,999 บาท
รหัสสินค้า: เกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน [เลทส์โก เชอร์รี่ สวีท] 5 วัน 3 คืน
สถานะสินค้า:
เกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน [เลทส์โก เชอร์รี่ สวีท] 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : 
 T’WAY 
วันเดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2563
ราคา : 16,999.- บาท

 
รายการเดินทาง

DAY 1 
สนามบินสุวรรณภูมิ

DAY 2
สนามบินแทกู ประเทศเกาหลีใต้ - วัดดองฮวาซา - ถนนซากุระ Palgongsan Cherry Blossom Road
อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน - หมู่บ้านมาบิจอง - ถนนดงซองโน 

DAY 3
สวนสนุกอีเวิล์ด - เมืองปูซาน - เทศกาลดอกซากุระจินเฮ - สถานีรถไฟคยองฮวา - คอสเมติค 

DAY 4
ชมซากุระถนนดัลมาจิ - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ศูนย์สมุนไพรโสม - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
- ตลาดปลาจากัลชิ - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - ดิวตี้ฟรี - ถนนนัมโพดง

DAY 5
วัดแฮดงยงกุกซา - เมืองเคียงจู - หอดูดาวชมซองแด - วัดพลูกุกซา – ถ้ำซ็อคคูรัม
- ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - สนามบินแทกู ประเทศเกาหลีใต้ - สนามบินสุวรรณภูมิ
 
ดาวน์โหลดโปรแกรม