เกาหลี โซล ซูวอน [เลทส์โก ไลท์ เฟสติวัล] 5 วัน 3 คืน

เกาหลี โซล ซูวอน [เลทส์โก ไลท์ เฟสติวัล] 5 วัน 3 คืน
ราคา: 15,999 บาท
รหัสสินค้า: เกาหลี โซล ซูวอน [เลทส์โก ไลท์ เฟสติวัล] 5 วัน 3 คืน
สถานะสินค้า:
เกาหลี โซล ซูวอน [เลทส์โก ไลท์ เฟสติวัล] 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : AIR ASIA
วันเดินทาง : มีนาคม 2563
ราคา : 15,999 บาท

 

รายการเดินทาง

DAY 1 
สนามบินดอนเมือง

DAY 2
สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เกาะนามิ – THE GARDEN OF MORNING CALM  

DAY 3
ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - คอสเมติค - ร้านกาแฟ  943 KING’S CROSS - ถนนฮงแด

DAY 4
โซลทาวเวอร์ - ศูนย์สมุนไพรโสม - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พระราชวังชางด็อกกุง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง

DAY 5
ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - หมู่บ้านเทพนิยาย - ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต   
สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - สนามบินดอนเมือง 
 
ดาวน์โหลดโปรแกรม