เกาหลี SPRING CHERRY BLOSSOM 5 วัน 3 คืน

เกาหลี SPRING CHERRY BLOSSOM 5 วัน 3 คืน
ราคา: 17,900 บาท
รหัสสินค้า: เกาหลี SPRING CHERRY BLOSSOM 5D3N
สถานะสินค้า:
เกาหลี SPRING CHERRY BLOSSOM 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :  ASIANA AIRLINES
วันเดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2563
ราคา : 17,900.- บาท

 
รายการเดินทาง

DAY 1
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

DAY 2
อินชอน (สนามบินอินชอน) – หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์ – Wolmi Theme Park – Wolmi Sea Train

DAY 3
ชมดอกซากุระทะเลสาปซอกชน – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ – โซลทาวเวอร์ – สวนสาธารณะยออีโด

DAY 4
พระราชวังชังกย็อง – ศูนย์โสม – Cosmetic Shop – ตลาดเมียงดง –  Duty Free

DAY 5
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – STAR PARK – ช้อปปิ้งถนนฮงแด
– ฮุนไดเอาท์เลท – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน (สนามบินอินชอน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 
ดาวน์โหลดโปรแกรม