เกาหลี RAIL BIKE SPRING ROMANTIC 5 วัน 3 คืน

เกาหลี RAIL BIKE SPRING ROMANTIC 5 วัน 3 คืน
ราคา: 16,900 บาท
รหัสสินค้า: เกาหลี RAIL BIKE SPRING ROMANTIC 5D3N
สถานะสินค้า:
เกาหลี RAIL BIKE SPRING ROMANTIC 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :  ASIANA AIRLINES
วันเดินทาง : มีนาคม 2563
ราคา : 16,900.- บาท

 
รายการเดินทาง

DAY 1
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

DAY 2
อินชอน – เกาะนามิ – หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง - ปั่นจักรยาน RAIL BIKE

DAY 3
ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซลทาวเวอร์ – ช้อปปิ้งถนนฮงอิก

DAY 4
พระราชวังถ็อกซูกุง – ศูนย์โสม – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – COSMETIC SHOP
– พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก – Duty Free – ตลาดเมียงดง

DAY 5
พิพิธภัณฑ์รูป 3 มิติ TRICK EYES MUSEUM+ICE MUSEUM – ฮุนไดเอาท์เลท
– ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน – กรุงเทพ (ท่าอากาศยาน)
 
ดาวน์โหลดโปรแกรม