เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์...ซากุระ ชุปปี้ดูววว 5 วัน 3 คืน

เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์...ซากุระ ชุปปี้ดูววว 5 วัน 3 คืน
ราคา: 14,888 บาท
รหัสสินค้า: เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์...ซากุระ ชุปปี้ดูววว 5D3N
สถานะสินค้า:
เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์...ซากุระ ชุปปี้ดูววว 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : AIR ASIA X
วันเดินทาง : เมษายน - มิถุนายน 2563
ราคา : 14,888.- บาท

 
รายการเดินทาง

DAY 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

DAY 2
เกาะนามิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ไร่สตรอเบอร์รี่

DAY 3
ศูนย์รวมเครื่องสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - เทศกาลซากุระ ที่ถนนซากุระแห่งกรุงโซล
- ศูนย์สมุนไพร - พระราชวังชางด๊อกกุง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง

DAY 4
หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมขึ้นลิฟท์) - ศูนย์โสม – พลอยอเมทิส – มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา
– ช้อปปิ้งย่านฮงแด - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

DAY 5
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
 
ดาวน์โหลดโปรแกรม